PRO NETWORK SOLUTIONS วางระบบ ServerHomeAbout usProductsServicesContact
ติดตั้ง Server

About Pro Network Solutions

บริการของ PRO Network
- วางระบบ Server
- วางระบบ VMWARE
- วางระบบ Network
- วางระบบ Network Firewall
- วางระบบ Wireless , Wi-Fi, HotSpot
- รับวางระบบ PABX, IP-PBX
- รับวางระบบ CCTV

About BottomServer Call Pronetwork

Network Mail Pronetwork

LINE ID : PRO.Network
@546bgfbi


บริการวางระบบ Server

Server         PRONetwork Solutions เป็นบริษัทผู้ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบ Server สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ เพื่อรองรับระบบงานของคุณ ด้วยทีมงานที่มีความรู้และประสบการในการ Implement ระบบ Server ต่างๆ มากว่า 10 ปี  ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบ Server ขององค์กรของคุณจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
           นอกจากการออกบแบบและติดตั้งระบบ Server แล้ว   PAX Network ยังให้บริการดูแลระบบ Server (Server Maintenance), การ Preventive Maintenance (PM) แทนคุณ  เพื่อเป็นให้ Server ของคุณทำงานได้ดีตลอดเวลา (24x7) และช่วยลดภาระในการดูแลระบบของคุณลงได้   ซึ่ง PAX Network มีทีมงานผูชำนาญการทั้งระบบ Windows Server และ ระบบ Linux Server  โดยมีบริการเกี่ยวกับระบบ Server ดังนี้

ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ Server บน platform ของ Microsoft Windows Server
  1 ระบบ Active Directory (AD) และ Domain Controller (DC)
       Active Directory ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ object ต่างๆ เช่น ยูสเซอร์ (User) กลุ่ม (Group) คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือ นโยบายรักษาความปลอดภัย (Security Policy) เป็นต้น โดย Active Directory นั้นจะเก็บ object ต่างๆ เหล่านี้ไว้ใน Active Directory Database และมีเซิร์ฟเวอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Domain Controller (DC) เป็นตัวจัดการอีกทีหนึ่ง
  2 ระบบ Web Server (IIS)
       โปรแกรม IIS (Internet Information Services) เป็น Web Server ที่ถูกใช้งานมากที่สุดใน Platform ตั้งแต่ Windows XP ขึ้นไป และ Windows รุ่นใหม่ที่เป็น Server ทั้งหลาย เหตุผลที่ได้รับความนิยมคือ IIS ได้ทำการติดตั้งตัวแปรภาษา ASP มาพร้อมสามารถใช้งานได้ในทันที และทั้งยังสามารถ Config ให้ใช้ PHP ได้อีกด้วย และในปัจุบัน IIS ได้พัฒนา Version ใหม่ ๆ ที่รองรับงานการทำงานบน ASP.NET ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
  3 ระบบ FTP Server
       FTP เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ upload/download หรือดูโครงสร้างของไฟล์และ directory ใน Server FTP (File Transfer Protocol) เป็นมาตรฐานในการถ่ายโอนไฟล์ และเป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรโตคอล TCP/IP มีประโยชน์มากสำหรับการรับส่งไฟล์ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นเครื่องลูก (FTP Client) กับเครื่องที่เป็นเครื่องให้บริการ (FTP Server)
  4 ระบบ Files Server
       เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีหน้าที่จัดเก็บไฟล์ โดยการจัดเก็บไฟล์จะทำเสมือนเป็นฮาร์ดดิสก์รวมศูนย์ (Centerized disk storage) เสมือนว่าผู้ใช้งานทุกคนมีที่เก็บข้อมูลอยู่ที่เดียว เพราะควบคุม-บริหารง่าย การสำรองข้อมูล การ Restore ง่าย ข้อมูลดังกล่าวสามารถ Shared ให้กับ Client ได้ โดยส่วนมากข้อมูลที่อยู่ใน File Server คือ โปรแกรมและข้อมูล (Personal Data File) โดยปกติแล้วเซิร์ฟเวอร์ไม่มีหน้าที่ต้องประมวลข้อมูลเหล่านี้ เป็นเพียงแหล่งเก็บข้อมูล กล่าวง่ายๆ ก็คือ File Server ทำหน้าเสมือน Input/Output สำหรับไฟล์ 
  5 ระบบ Mail Server ( MS Exchange Server )
       คือเครื่องบริการรับ-ส่งจดหมายสำหรับสมาชิก บริการที่มีให้ใช้เช่น ส่งจดหมาย รับจดหมาย ส่ง attach file หรือการมี address book เป็นต้น ตัวอย่าง mail server ที่เป็นที่รู้จักทั่วไป เช่น hotmail.com หรือ thaimail.com เป็นต้น
  6 ระบบ Firewall and Proxy Server ( ISA Server )
       TMG 2010 หรือ ISA Server 2010 นั้นเป็นซอฟท์แวร์ประเภท Security Gateway ซึ่งมีทั้ง Firewall, VPN, IPS, Anti-Spam, Content Inspection, URL Filtering, Load Balance และอื่นๆอีกมากมาย ด้วยเหตุนี้เองจึงจัดว่า TMG 2010 เป็น Security Gateway นั่งเอง
  7 ระบบ Database Server (MS SQL Server)
       Database Server หมายถึง เซิร์ฟเวอร์ที่มีไว้เพื่อรันระบบที่เป็นฐานข้อมูล DBMS (DataBase Managment System ) เช่น SQL , Informix เป็นต้น โดยภายในเซิร์ฟเวอร์ที่มีทั้งฐานข้อมูลและตัวจัดการฐานข้อมูล ตัวจัดการฐานข้อมูลในที่นี้หมายถึง มีการแบ่งปัน การประมวลผล โดยผ่านทางไคลเอ็นต
  8 ระบบ Anti-Virus Server
       คือเครื่อง Server ที่ติดตั้งโปรแกรม Anti-Virus ที่สามารถ Deploy Anti-Virus ไปยังเครื่อง client ได้ และยังสามารถ Update ข้อมูลไวรัสต่าง เพื่อให้เครื่อง client เข้ามาตรวจสอบได้อีกด้วย
  9 ระบบ Virtualization Hyper-V Server
       Server Virtualization คือ การบริหารจัดการทรัพยาการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้จำลองเสมือนว่ามีหลายเครื่องอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยเรียกชื่อเครื่องจำลองเหล่านั้นว่า Virtual Machine (VM)
  10 ระบบ Print Server
       เพื่อแบ่งให้พรินเตอร์ราคาแพงบางรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการทำงานมากๆ เช่น HP Laser 5000 พิมพ์ได้ 10 - 24 แผ่นต่อนาที พรินเตอร์ประเภทนี้ ความสามารถในการทำงานสูง ถ้าหากซื้อมาเพื่อใช้งานเพียงคนเดียว แต่ละวันพิมพ์ 50 แผ่น ก็ไม่คุ้มค่า ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการจัดการแบ่งปันพรินเตอร์ดังกล่าวให้กับผู้ใช้ทุกๆคนในสำนักงาน หน้าที่ในการแบ่งปัน ก็ประกอบด้วย การจัดคิว ใครสั่งพิมพ์ก่อน การจัดการเรื่อง File Spooling เป็นของเซิร์ฟเวอร์ ที่มีชื่อว่า Print Server
  11 ระบบ DHCP Server
       DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) คือ โปรโตคอลที่ใช้ในการกำหนด IP Address อัตโนมัติแก่เครื่องลูกข่ายบนระบบ ที่ติดตั้ง TCP/IP สำหรับ DHCP server มีหน้าที่แจก IP ในเครือข่ายไม่ให้ซ้ำ เป็นการลดความซ้ำซ้อน เมื่อเครื่องลูกเริ่ม boot ก็จะขอ IP address, Subnet mark, หมายเลข DNS และ Default gateway
  12 ระบบ DNS Server
    Domain Name System หรือ DNS Server เป็นเครื่องบริการแปลงชื่อเว็บเป็นหมายเลข IP ซึ่งการแปลงชื่อนี้อาจเกิดในเครื่อง local เอง จาก cache ในเครื่อง local หรือจากเครื่องบริการของผู้ให้บริการ เช่น watt.seas.virginia.edu เป็นชื่อเขต และ 128.143.7.186 เป็นเลขที่อยู่ของชื่อเขตนี้ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากชื่อเขตนั้นเป็นชื่อที่มนุษย์เข้าใจได้แต่เครื่องไม่เข้าใจ เมื่อระบุชื่อเขตแล้ว บริการชื่อเขตจะแปลชื่อภาษาอังกฤษนั้นให้เป็นเลขที่อยู่ตามกฎเกณฑ์ของอินเทอร์เน็ตอีกทีหนึ่งเพื่อให้เครื่องเข้าใจ
  13 ระบบ Server อื่นๆ ตามความต้องารของลูกค้า

ออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบ Server บน platform ของ Linux
ทั้ง RedHat Server, Ubuntu Server, CentOS Server

            

1   ระบบ Domain Name System (DNS Server)redhat
2   ระบบ DHCP Server
3   ระบบ Web Server (Apache)
4   ระบบ FTP Server ubuntu
5   ระบบ File Server (SAMBA Server)
6   ระบบ Network Address Translator (NAT Server)
7   ระบบ Proxy Server
8   ระบบ Mail Server (POP3, SNMP)
9   ระบบ Authentication Server (RADIUS Server)centos
10 ระบบ Firewall Server (Endian Server)
11 ระบบ Log Server (Syslog-NG)
12 ระบบ Time Server (NTP Server)

 

 

 

PageTag :


รับวางระบบ Network, รับวางระบบ Server

จำหน่าย Server, เครื่อง Server, ติดตั้ง Server, ตั้ง Server, จัดการ Server, บริการ Server, เซ็ทระบบ Server, ดูแล Server, อุปกรณ์เครื่อง Server, ย้าย Server, จำหน่าย Switch, จำหน่าย Router, ติดตั้ง Network, เดินสาย, ระบบโทรศัพท์, ระบบ Wi-Fi, ติดตั้ง Access Point

ปรับปรุงระบบ Server, ปรับปรุงระบบ Network, Server ภายในบริษัท,, ระบบป้องกัน Server, ระบบรักษาความปลอดภัยของ Server, แก้ไขระบบ Server, Server System, Install Server, Maintenance Server

Authentication Server, Linux Server, Ubuntu Server, Centos Server, Voip Server, DHCP Server,ออกแบบระบบ Server, Mail Server, Web Server, FTP Server, Active Directory Server, Domain Controller Server, Internet Gateway Server, Firewall Server, Virtual Server, VMWare Server, ESX Server,Hyper-V Server, DNS Server, FAX Server, Log Server, Database Server, Storage Server, SQL Server, Hotspot Server, Dedicated Server,เช่า Server, VPN Server, Management Server


 

รับวางระบบ CCTV IP PBX  IP Phone
Network Server Network Server Network Server Network Server
 


   PRO Network Solutions เป็นบริษัท ชั้นนำ มีทีมงานระดับมืออาชีพ ที่พร้อม ให้บริการคุณ ได้อย่างมีคุณภาพ
    และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ Network, Server, IP-PBX, CCTV, IP Phone, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ

   

Home / หน้าหลัก
About us / เกี่ยวกับเรา
Products / ผลิตภัณฑ์
Services / บริการของเรา
Contact / ติดต่อเรา

 


PRO Network Solutions Co.,Ltd.
117/77 Soi Ngamwongwan 47 (6-2-7), Thongsonghong, Laksi Bangkok  10210
TEL : 02-102-0501   FAX : 02-102-0502
Mobile : 091-489-9339
Email : sales@pronetwork.co.th

 

 

 

 

 

Copyright © 2016  PRO Network Solutions Co.,Ltd. ,  All right reserved.